Bylo, nebylo, ale asi spíše bylo...
V jednom velkém městě, v jedné malé zemi,
byla velká továrna, co vyráběla velké mašinky pro velkou zemi
a malé mašinky pro malou zemi...
A jedna taková malá mašinka se obzvlášť povedla...
Byla modrá, hrbatá a tak jí začali říkat :

T211.0689 "Hrbatá Máňa"     Stránky Krokodýla M 286.1032